Plan hier uw afspraak Inloggen klantdossier
Schipperslaan 4H 1906 BG Limmen - 072 - 202 93 68
Witte Paal 345 1742 LE Schagen - 0224 42 21 24

Bloedjes & Eriks - Hypotheekspecialisten - Financieel Planners

Haal het maximale uit uw belastingaangifte

Bericht geplaatst op 17.02.2020

Doe aangifte voor 1 mei
U kunt uitstel vragen voor het doen van uw belastingaangifte tot 1 september. U doet er echter verstandig aan om dit voor 1 mei te doen. Op deze manier voorkomt u dat u nog eens 4 procent extra rente moet betalen over de belastingaanslag. Ook als u geld terugkrijgt, dan levert uitstellen geen voordeel meer op, aangezien de Belastingdienst is gestopt met het vergoeden van rente. Als u voor 1 april aangifte doet, dan krijgt u voor 1 juli bericht van de Belastingdienst en dan staat het geld snel op uw bankrekening. Tenzij u geld moet terugbetalen uiteraard.

Fiscaal partnerschap loont
De kans is groot dat u en uw partner elkaars fiscale partner zijn. Is dit het geval, doe dan gezamenlijk aangifte. Dit is altijd financieel voordelig. U doet dit door ‘ja’ te antwoorden op de vraag: ‘Wilt u samen aangifte doen?’ U komt door het doen van gezamenlijke aangifte niet in een hoger belastingtarief terecht. Ook krijgt u niet te maken met een beperking van aftrekposten.

Als fiscaal partners mag u zelf bepalen hoe u in de aangifte uw aftrekposten, vermogen en eventuele dividenden van de eigen bv verdeelt. Dit kan honderden euro’s opleveren, als u dit op de juiste wijze doet.

Eigen woning
De eigen woning en het eigenwoningforfait vallen in de fiscale box 1. Dit geldt meestal ook voor de hypotheek, maar niet altijd.

Hebt u in 2019 uw hypotheek overgesloten en hiervoor kosten gemaakt? Vergeet dan niet om deze aftrekbare financieringskosten in uw aangifte op te nemen. Deze worden namelijk door de Belastingdienst niet zelf ingevuld. En vergeet ook niet om de eventueel betaalde boeterente op te geven. Ook deze is fiscaal aftrekbaar.

Hebt u geld geleend van uw familie voor de aankoop van een eigen woning? Neem dan de aan hen betaalde rente plus de eventueel betaalde afsluitprovisie op in uw aangifte.

Als u een verbouwing of onderhoud van uw eigen woning uit eigen geld hebt betaald, dan is het goed te weten dat u hiervoor binnen een half jaar alsnog een lening kan afsluiten. U kunt dan de kosten en rente hiervoor opgeven in de aangifte en zodoende fiscaal verrekenen.

Als u een lening hebt afgesloten voor de financiering van een nieuwbouwwoning, dan mag u de gesaldeerde rente op het bouwdepot gedurende twee jaar opnemen in de aangifte en fiscaal aftrekken. Onder gesaldeerde rente wordt verstaan dat u de op het bouwdepot ontvangen rente afhaalt van de betaalde rente.

Hebt u een nieuwe woning gekocht waarin u in 2019 al woonde en hebt u uw oude huis nog niet verkocht? U mag de hypotheekrente die van toepassing is op de oude woning in 2019 geheel fiscaal aftrekken. Dit onder de voorwaarde dat u in de jaren 2016 tot 2019 in de oude woning hebt gewoond en dat deze woning in 2019 leeg stond voor de verkoop. Het eigenwoningforfait hoeft u niet meer op te geven vanaf het moment dat u verhuisde naar uw huidige woning. Als de woning niet leeg staat en niet bestemd is voor de verkoop, dan verhuizen uw oude woning en de eventuele daarop gevestigde hypotheek van de fiscale box 1 naar 3.

Oudedagsvoorzieningen
Ook pensioen en lijfrente vallen in de fiscale box 1. Hebt u een pensioentekort en wilt u aanvullende lijfrentepremies storten? Benut dan altijd eerst de reserveringsruimte of inhaaljaarruimte van het oudste jaar in plaats van de jaarruimte van het jaar zelf. Dit omdat de reserveringsruimte na zeven jaar vervalt. Wat in 2019 aan jaarruimte resteert, wordt vanzelf opgenomen als reserveringsruimte, die u over zeven jaar weer kunt opnemen als reserveringsruimte. Op deze manier zorgt u voor een maximale lijfrentepremieaftrek.

Sparen en beleggen
Spaargelden, beleggingen en tweede woningen vallen in de fiscale box 3. Eventuele box 3-schulden mag u in mindering brengen.

Als u een beleggingsportefeuille hebt, dan ontvangt u vaak dividend waarop al dividendbelasting wordt ingehouden. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op te betalen belasting of opgeteld bij uw teruggaaf. U moet dan echter wel zelf dit bedrag in uw aangifte opnemen. Dit laatste wordt nogal eens vergeten.

Voor buitenlandse woningen geldt op grond van belastingverdragen vaak een belastingvrijstelling. Door in uw aangifte te verzoeken om ‘aftrek voorkoming dubbele belasting’ voorkomt u dat er zowel door Nederland als het land waarin de woning zich bevindt belasting wordt geheven over de nettowaarde.

Wilt u veel meer tips en ervoor zorgen dat u het maximale uit uw belastingaangifte haalt? Neem dan eens contact op

terug naar het artikelenoverzicht
 
Bloedjes en Eriks Hypotheekspecialisten - Financieel Planners

Bel ons: 072 - 202 93 68    |    0224 42 21 24
Mail ons: contact@bloedjes-eriks.nl

Wat zeggen onze klanten?

Inloggen klantdossier

Volg ons:

PrivacystatementDisclaimerInformatie over cookiesCookie-instellingen

© 2024 Bloedjes & Eriks - Hypotheekspecialisten - Financieel Planners
Schipperslaan 4H 1906 BG Limmen | KvK: 75503964 | AFM: 12046901 | Kifid: 300.017548 | Bank: NL18 INGB 0008 2441 14 | BTW nr. NL860305612B01
Witte Paal 345, 1742 LE Schagen | KvK: 76858561 | AFM: 12047497 | Kifid: 300.017721 | Bank: NL69 RABO 0304 4543 62 | BTW nr. NL860812157B01

Onze nieuwsbrief