Plan hier uw afspraak Inloggen klantdossier
Schipperslaan 4H 1906 BG Limmen - 072 - 202 93 68
Witte Paal 345 1742 LE Schagen - 0224 42 21 24

Bloedjes & Eriks - Hypotheekspecialisten - Financieel Planners

Een nieuw pensioenstelsel komt eraan…

Bericht geplaatst op 30.10.2020

We kennen allemaal de berichten over pensioenen die wellicht gekort worden, over een AOW die later ingaat en over de mogelijke onbetaalbaarheid van ons pensioen in de toekomst. We weten zo ongeveer waar al die geluiden vandaan komen: de bevolking vergrijst en de rente is erg laag. Twee factoren die pensioenopbouw duurder maken. Dus komt er een nieuw, persoonlijker pensioenstelsel. Een stelsel dat rekening houdt met deze factoren.

Wat betekent dit voor het ouderdomspensioen?

Drie manieren van pensioenopbouw
Volgens het huidige pensioenstelsel kun je pensioen opbouwen op drie manieren: eindloon, middelloon en beschikbare premie. Bij het eindloon- en middelloonsysteem bouw je een vast pensioenbedrag per jaar  op en zie je op je pensioenoverzicht dus een jaarbedrag staan bij ouderdom en bij overlijden. Dat is het toegezegde bedrag. Als daar bijvoorbeeld  10.000 euro staat, betekent dit dat je pensioenfonds je ‘belooft’ dat dit straks op pensioendatum 10.000 euro per jaar zal zijn. Deze belofte is, zoals we weten, niet keihard en kan naar beneden toe worden bijgesteld. Met andere woorden: ook al staat er 10.000 euro per jaar, dan wil dat nog niet zeggen dat het ook inderdaad 10.000 euro per jaar wordt. Dit heeft o.a. te maken met de lage rente van dit moment, die overigens al jaren aanhoudt.

Beschikbare premieregeling
De andere manier van pensioenopbouw, die van de beschikbare premie, betekent dat een werkgever je een bedrag toezegt om je pensioen mee op te bouwen. Een premie die je inlegt en die op pensioendatum is gegroeid tot een kapitaal waarmee je pensioenuitkering wordt aangekocht. Hier is het pensioenbedrag niet gegarandeerd en  heb je met beleggingsresultaten te maken voor de hoogte van je pensioen en de stand van de rente op pensioendatum.
Veel mensen hebben een middelloonsysteem (waarbij het pensioen wordt opgebouwd over het gemiddelde  salaris over de jaren) en een nog wat kleinere groep heeft zo’n beschikbare premiesysteem. Het eindloonsysteem (pensioen over het laatst genoten inkomen) komt nauwelijks meer voor, omdat dit de duurste variant is voor de werkgever.

Het nieuwe pensioenstelsel
Het nieuwe stelsel zal geen vast bedrag geven en lijkt in die zin het meest op het huidige beschikbare premiesysteem. In het nieuwe stelsel bouw je als werknemer pensioen op door een bepaalde premie in te leggen, waarmee je vermogen opbouwt. Dat vermogen, je pot geld  voor je pensioen, is straks de basis voor hoe hoog je uitkering wordt. Het pensioenfonds belegt met jouw premie inleg en hoopt zo een beter rendement te halen dan de spaarrente, zodat er straks een hoger opgebouwd kapitaal is waarmee je je jaaruitkering aankoopt. Die kan dus hoger of lager uitvallen dan verwacht, je pensioen gaat in feite mee op de economische golven: als het slechter gaat, krijg je minder, gaat het economisch goed dan profiteer je daar ook van. Voor mensen met  een beschikbare premiesysteem verandert er dus niet veel, de veranderingen  zijn juist voor mensen met een middelloonsysteem het meest ingrijpend.

Hoe zit het met het nabestaandenpensioen?

In de huidige situatie hebben we te maken met verschillende regelingen. Het is lang niet voor iedereen duidelijk op hoeveel nabestaandenpensioen iemand recht heeft. Dat moet in de toekomst gaan veranderen, vindt de overheid. Er komt één type nabestaandenpensioen. Het nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd met een risicoverzekering (wat nu ook al geldt voor werknemers met een beschikbare premieregeling). Dat betekent dat de partner een uitkering krijgt als de overledene op moment van overlijden deelnemer is in een pensioenregeling. De hoogte is ook duidelijk, die mag maximaal 50 procent van het salaris van de overledene zijn. Wat straks ook verandert: het is niet langer belangrijk hoe lang de overledene ergens heeft gewerkt of hoe lang de overledene al in de pensioenregeling zit, het maximale partnerpensioen is en blijft 50 procent. Ook hier geldt: wie een middelloonregeling heeft, ziet de grootste veranderingen.

Wanneer gaat dit allemaal in?

Het pensioenakkoord is er. Het kabinet moet nu een wetsvoorstel maken om de Pensioenwet aan te passen. Als de Tweede en Eerste Kamer hiermee instemmen, gaat de nieuwe Pensioenwet in. De verwachting is dat de nieuwe Pensioenwet per 1 januari 2022, over ruim een jaar, ingaat.

Wat kun je zelf doen?

Ga naar  www.mijnpensioenoverzicht.nl  en bekijk hoeveel je aan pensioenrechten hebt opgebouwd. Bereken dan eens hoeveel dit is op basis van je huidige salaris en wat je dan nog tekort komt. Dat berekenen is overigens niet altijd even gemakkelijk omdat het schattingen zal bevatten omtrent de hoogte van het pensioen. Het gaat hierbij dus om het interpreteren van de schattingen en het vervolgens vertalen in verschillende scenario’s. Wat zou kunnen en wat wenselijk zou zijn.  Een financieel planner  kan deze scenario’s doorrekenen op basis van je wensen. En zo een berekening maken wat eventueel nodig is als aanvulling om je bestedingswens op termijn en je eventuele nabestaandenrisico nu goed in kaart te brengen. En je te helpen met een passend pensioen.

Wil jij graag advies over jouw pensioen?
Tijdens de Pensioen3Daagse op 3, 4 en 5 november 2020 kun je kosteloos telefonisch pensioenadvies krijgen van een gecertificeerd financieel planner.
Kom je er niet helemaal uit? Wil je weten hoe het precies zit? Wij helpen je graag.

terug naar het artikelenoverzicht
 
Bloedjes en Eriks Hypotheekspecialisten - Financieel Planners

Bel ons: 072 - 202 93 68    |    0224 42 21 24
Mail ons: contact@bloedjes-eriks.nl

Wat zeggen onze klanten?

Inloggen klantdossier

Volg ons:

PrivacystatementDisclaimerInformatie over cookiesCookie-instellingen

© 2024 Bloedjes & Eriks - Hypotheekspecialisten - Financieel Planners
Schipperslaan 4H 1906 BG Limmen | KvK: 75503964 | AFM: 12046901 | Kifid: 300.017548 | Bank: NL18 INGB 0008 2441 14 | BTW nr. NL860305612B01
Witte Paal 345, 1742 LE Schagen | KvK: 76858561 | AFM: 12047497 | Kifid: 300.017721 | Bank: NL69 RABO 0304 4543 62 | BTW nr. NL860812157B01

Onze nieuwsbrief